ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมกรุงไทยน่าลงทุนในปี 2566 หรือไม่?

 

กองทุนรวมกรุงไทย เพื่อชีวิตที่มั่นคง

แน่นอนว่าใครๆ ก็อยากมีชีวิตที่มั่นคงโดยเฉพาะกับการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย รวมถึงมีเงินล้านฝากไว้ในบัญชี ฉะนั้น การลงทุนกองทุนจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผู้คนเลือก ซึ่งในครั้งนี้จึงขอใช้โอกาสนี้พูดถึงกองทุนรวมกรุงไทย ที่ถือได้ว่ากองทุนรวมธนาคารกรุงไทยมาแรงมากๆ ในปี 2023/2566 เลยก็ว่าได้ จนผู้คนต่างสนใจที่จะซื้อกองทุนรวมกรุงไทยและตั้งกระทู้เกี่ยวกับเปิดบัญชีกองทุนรวมกรุงไทย pantip เลยทีเดียว เพราะกองทุนรวมกรุงไทยจากธนาคารกรุงไทยจะช่วยให้คุณสามารถทำความฝันของคุณให้สำเร็จได้โดยกองทุนรวมกรุงไทยจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงให้คุณในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม คุณเองก็จะต้องเลือกซื้อกองทุนรวมกรุงไทยที่กองทุนรวมกรุงไทยปันผลดีและเหมาะสมกับความต้องการหรือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณในอนาคต เพราะเครื่องมือที่ดีจะช่วยให้เราสามารถงอกเงยเม็ดเงินที่เรามีจนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออม  ระยะเวลาและผลตอบแทนซึ่งหากเราสามารถลงทุนกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความคุ้มค่า ก็จะยิ่งให้คุณเข้าใกล้ความฝันของคุณมากขึ้นเท่านั้น แต่เงื่อนไขในการออมหรือการลงทุนกองทุนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การเลือกกองทุนรวมกรุงไทย จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และตัวเราเองสามารถรับมืออกับความเสี่ยงนั้นได้หรือไม่ การจะมีชีวิตที่มั่นคงไม่ใช่เรื่องยากเลย หากเราสามารถเลือกกองทุนรวมกรุงไทยที่เหมาะสมกับตัวเอง 

กองทุนรวมกรุงไทย ที่น่าสนใจ 2566

หากคุณคิดว่ามีความรู้และสามารถรับมือกับความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้แล้วเมื่อคุณเลือกที่จะลงทุนกองทุนกับธนาคารกรุงไทย แล้วกองทุนรวมกรุงไทยตัวไหนดี 2566 เพราะใช่ว่าทุกกองทุนรวมกรุงไทยจะเหมาะกับคุณ ฉะนั้น คุณจำเป็นจะต้องเลือกซื้อกองทุนรวมกรุงไทยที่ตอบโจทย์กับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด และหากคุณกำลังเป็นมือให้หัดลงทุนกองทุน ทริคในการเลือกกองทุนรวมธนาคารกรุงไทยควรเลือกกองทุนรวมกรุงไทยปันผลและมอบผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2-3%  วันนี้ จึงขอแนะนำกองทุนรวมกรุงไทยตัวไหนดี 2566 (2023) 

1.กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดีเพื่อการออม (KTESGS) : เป็นกองทุนรวมธนาคารกรุงไทยเพื่อการออมที่มีการลงทุนในตราสารแห่งทันของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนกองทุนในหลักทรัพย์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล และกองทุนรวมกรุงไทย KTESGS มีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และเป็นกองทุนรวมกรุงไทยปันผลระยะยาวจึงเหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาวซึ่งควรลงทุนกองทุนอย่างน้อย 10 ขึ้นไปหากคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

2.กองทุนเปิดกรุงไทยมั่นคั่ง (ชนิดจ่ายเงินปันผล) KTMUNG-D : กองทุนรวมกรุงไทยนี้จะเป็นการลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมกรุงไทย ktb property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือกและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ตามกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งกองทุนรวมกรุงไทยนี้ขอแนะนำว่า ผู้ลงทุนควรจะลงทุนเป็นระยะเวลากลาง-ยาว หรืออย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และผู้ลงทุนอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของกำหนดไว้

3.กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (KTSE) : กองทุนรวมกรุงไทย 2566 ที่เน้นลงทุนกองทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี  รวมถึงลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน รวมถึงการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ก.ล.ต. กำหนดที่กำหนดกองทุนรวมกรุงไทยลงทุนในตราสารทุนจำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ โดยเราสามารถซื้อกองทุนรวมกรุงไทยมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อการซื้อหน่วยลงทุน

อยากจะซื้อกองทุนรวมกรุงไทย 2566 ต้องทำอย่างไร

ปัจจุบันการจะซื้อกองทุนรวมกรุงไทยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะในปี 2023/2566 เราสามารถซื้อกองทุนรวมกรุงไทยผ่านระบบ internet Trading อย่าง KTAM Smart Trade ได้ที่ www.ktam.co.th ได้แล้ว ขอย้ำกันตรงนี้ ว่าการลงทุนกองทุนรวมต่างๆ กับทางกองทุนรวมธนาคารกรุงไทยมีความเสี่ยง การศึกษาและทำความเข้าใจแต่ละกองทุนรวมกรุงไทยจึงเป็นเรื่องที่ดี และที่สำคัญก็คือ การพิจารณาถึงข้อจำกัดในการออมและการรับความเสี่ยงของตัวเราเอง ซึ่งหากเรามีขีดความสามารถในการออมไม่มาก การเลือกกองทุนรวมกรุงไทยที่มีความเสี่ยงระดับ 6 ขึ้นไป จึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะกองทุนรวมกรุงไทยที่มีความเสี่ยงระดับ 6 ขึ้นไป จะช่วยให้เราสามารถรับมือและยอมรับความเสี่ยงได้หากกองทุนมีความผันผวนขึ้นมาซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นได้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาด ที่สำคัญการที่เราเลือกแนะนำกองทุนรวมกรุงไทย ที่มีความเสี่ยงระดับ 6 ขึ้นไปและระยะเวลาในการลงทุนกองทุนตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จะช่วยลดความเสี่ยงของกองทุนรวมกรุงไทยลง และจะช่วยให้เรานั้นสามารถมองเห็นเงินก้อนหรือเงินล้านที่รอคุณอยู่ในอนาคต ซึ่งถือเป็นความคุ้มค่าที่สมควรจะรอ

ผลิตภัณฑ์ล่าสุด

สถาบันการเงิน

เกร็ดความรู้

ลิสซิ่งต่างๆ

เมนูนำทาง

อัตราแลกเปลี่ยน

THB1
Thai Baht. Thailand
=
0.03
USD 0.00%
0.03
EUR –0.07%

Facebook

Facebook Pagelike Widget