Offer Category: ลิสซิ่ง

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สนใจกู้ถูกกฎหมายผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์และสินเชื่ออาชีพอิสระที่สามารถทำบัตรกดเงินสดและลิสซิ่งรถยนต์ได้

  เมืองไทยลิสซิ่ง กู้เงินง่ายๆ รับเงินสดทันที

  เมืองไทยลิสซิ่ง


  ทำความรู้จักกับลิสซิ่ง (Leasing) ลิสซิ่งคืออะไร 

  ลิสซิ่ง (Leasing) หรือบริษัทลิสซิ่งเป็นสินเชื่อรูปแบบหนึ่งคล้าย ๆ กับ “สินเชื่อแบบเช่าซื้อ” โดยลิสซิ่ง หรือบริษัทลิสซิ่งจะเปิดให้เช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพง เช่น รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องมือก่อสร้าง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งลิสซิ่งจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น จนกว่าผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่าตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นทรัพย์สินจะเป็นของผู้เช่าหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาที่ทำกับลิสซิ่ง หรือบริษัทลิสซิ่งนั้น ๆ 

  ข้อดีและข้อเสียของลิสซิ่ง 

  ข้อดีและประโยชน์ของลิสซิ่ง

  • ลดความเสี่ยง ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินก้อน
  • ค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญาที่ทำกับลิสซิ่ง หรือบริษัทลิสซิ่ง
  • ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันเพิ่ม ไม่ต้องจำนองทรัพย์สิน
  • สำรองวงเงินได้ เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น 
  • ลิสซิ่งมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่าสินเชื่อทั่วไป

  ข้อเสียของลิสซิ่ง

  • ทรัพย์สินเป็นของผู้ให้เช่า (บริษัทลิสซิ่ง) ผู้เช่าจะเสียผลประโยชน์ถ้าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าสูงขึ้น เช่น ที่ดิน เป็นต้น
  • ดอกเบี้ยของการเช่าซื้อแบบลิสซิ่งจะสูงกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อทั่ว ๆ ไป 

  ลิสซิ่งกับไฟแนนซ์ต่างกันอย่างไร? 

  หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับลิสซิ่ง (Leasing) หรือบริษัทลิสซิ่งกันไปแล้ว และเมื่อได้ทำความรู้จักกับลิสซิ่งก็ทำให้เห็นว่าลิสซิ่งกับไฟแนนซ์มีหลายอย่างที่คล้ายกัน แต่ก็มีข้อที่แตกต่างกันด้วย คือลิสซิ่ง (Leasing) หรือบริษัทลิสซิ่งจะเป็นสินเชื่อในลักษณะ “สินเชื่อเช่าซื้อ” คือผู้ให้เช่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่างวดหมด ทรัพย์สินนั้นถึงจะตกเป็นของผู้ซื้อ แต่ไฟแนนซ์คือการนำทรัพย์สินไปค้ำประกัน เพื่อแลกเป็นเงินสดนำมาใช้จ่ายหมุนเวียนในยามที่ต้องการเงินด่วน เมื่อชำระหมดแล้วถึงจะได้ทรัพย์สินนั้นคืน 

  ลิสซิ่งรถยนต์คืออะไร เหมาะกับใคร ลิสซิ่งรถยนต์มีประโยชน์อะไรบ้าง? 

  ลิสซิ่งรถยนต์คือการขอสินเชื่อเพื่อเราจะได้นำรถมาใช้ โดยที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของ และไม่ต้องจ่ายเงินก้อน แต่จะผ่อนจ่ายเป็นงวด ๆ ตามสัญญา เป็นการเช่าซื้อเพื่อนำรถมาใช้แบบที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และเมื่อสิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขแล้ว เราสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ ต่อสัญญาเช่า หรือส่งคืนรถนั้นให้กับผู้ให้เช่า และการลิสซิ่งรถยนต์เหมาะกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่ต้องการเช่าซื้อรถในราคาค่อนข้างสูง โดยสามารถนำรถไปใช้ก่อน แล้วค่อยแบ่งชำระค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามสัญญา

  ประโยชน์ของลิสซิ่งรถยนต์ก็คือ ช่วยให้เราบริการจัดการธุรกิจง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ และไม่ต้องแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุง ค่าเสื่อมสภาพ และลดความยุ่งยากในการซื้อรถยนต์ ซึ่งการลิสซิ่งรถยนต์จะทำให้เรามีรถใช้ในสภาพที่ดีตลอดอายุสัญญาการใช้งาน