สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินตอบโจทย์ผู้คนในปี 2022

สร้างงานสร้างอาชีพออมสิน


สร้างงานสร้างอาชีพออมสิน

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ  2566

ในช่วงที่หลายคนเจอกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ธุรกิจและกิจการต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งธนาคารออมสินได้เห็นว่าบุคคลทั่วไปจำเป็นต้องมีเงินทุน จึงปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินที่เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อเพื่อธุรกิจในการประกอบอาชีพ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลดเงินเดือน เพราะธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินเพื่อให้เงินทุนกับบุคคลเหล่านี้ได้มีอาชีพ โดยเปิดให้ผู้สนใจที่ประกอบอาชีพตามเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกำหนด สามารถลงทะเบียนสร้างงานสร้างอาชีพออมสินจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าวงเงินให้กู้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพจะหมด

 

เปิดเงื่อนไข คุณสมบัติ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน ใครเข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพได้บ้าง 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน

  • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือกรรมการของธนาคารออมสิน 
  • บุคคลทั่วไปที่เริ่มประกอบอาชีพ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการกิจการขนาดเล็ก ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้

ประกอบกิจการแบบออนไลน์ก็สามารถสมัครได้ 

เงื่อนไขการสมัครขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน

  • ผู้ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ จะต้องมีใบอนุญาต ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือใบรับรองในการประกอบอาชีพ 
  • ร้านค้าต้องมีเอกสารรับรอง สัญญาซื้อขาย สัญญามัดจำร้านค้า หรือหนังสือผ่านสนธิในการขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน
  • แสดงบัญชีรายได้ รวมถึงรายรับรายจ่ายจากการทำธุรกิจ 

 

เปรียบเทียบสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสิน กับ สินเชื่อ SME ไม่มีหลักทรัพย์ไทยพานิช 

ปัจจุบันมีหลายธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ จุดประสงค์ก็คือช่วยสานฝันของคนที่อยากสร้างอาชีพ มีธุรกิจของตัวเอง และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการประกอบอาชีพ และสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินก็ได้ออกแบบสินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ โดยให้มีสินเชื่อที่ครอบคลุมทุกอาชีพ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสินเชื่อ SME ไม่มีหลักทรัพย์ไทยพานิช สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินยังให้อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าตลอดอายุสัญญาเงินกู้ และมีระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 60 งวด (แต่ไม่เกิน 5 ปี) แต่เมื่อเทียบกับวงเงินให้กู้ที่ได้ สินเชื่อ SME ไม่มีหลักทรัพย์ไทยพานิชถือว่าเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินให้กู้มากกว่า ในขณะที่สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินให้วงเงินจำกัด และแต่ละอาชีพที่เข้าร่วมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพก็จะได้รับวงเงินให้กู้ไม่เท่ากัน โดยแยกเป็นกลุ่มอาชีพ และไม่สามารถขอวงเงินให้กู้เพิ่มได้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อศรีสวัสดิ์ไม่มีหลักทรัพย์กู้เงินยากหรือไม่?

สินเชื่อศรีสวัสดิ์ไม่มีหลักทรัพย์


ลีสซิ่งกสิกรไทยดำเนินการง่ายๆ ผ่าน K-Plus

ลีสซิ่งกสิกรไทย


ผลิตภัณฑ์ล่าสุด

สถาบันการเงิน

เกร็ดความรู้

ลิสซิ่งต่างๆ

เมนูนำทาง

อัตราแลกเปลี่ยน

THB1
Thai Baht. Thailand
=
0.03
USD +0.42%
0.03
EUR +0.45%

Facebook

Facebook Pagelike Widget