Bank: บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากัด

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สนใจกู้ถูกกฎหมายผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์และสินเชื่ออาชีพอิสระที่สามารถทำบัตรกดเงินสดและลิสซิ่งรถยนต์ได้

  บัตรเฟริสช้อย เปิดง่ายๆ ใช้เอกสารน้อย

  สมัครบัตรเฟริสช้อยฐานเงินเดือน


  บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากัดคือใคร? กรุงศรีคอนซูมเมอร์คืออะไร? 2565

  วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของบริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากัดที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นใคร อย่างไรกันบ้าง มีสินเชื่อบัตรเครดิตโดยตรงจากทางธนาคารกรุงศรีเลยหรือไม่ แล้วการบริหารงาน ayudhya capital services นั้นมีกรุงศรีคอนซูมเมอร์ดูแลเรื่องอะไรบ้าง มาดูกันเลย 

   

  บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากัดคือใคร?

  บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยรู้จักกันในนามของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทาง กรุงศรีอยุธยาแคปปิตอลจะให้บริการในส่วนของประเภทสินเชื่อบัตรเครดิต และบริการ อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซสรูปแบบสินเชื่อแบบส่วนบุคคล โดยทางอยุธยาแคปปิตอลมีมูลค่าในการบริหารจัดการโดยถือหุ้นเองแบบเต็ม 100% และมีการนำหุ้นออกจำหน่าย จำนวนกว่า 59,250,000

  อย่างไรก็ตาม ayudhya capital services เป็นที่รู้จักกันดีในนามของการใช้บริการสมัครบัตรเฟริสช้อยออนไลน์ที่เป็นที่นิยมอย่างมาก และหลายคนเข้าใจว่าบัตรกรุงศรีเฟริสช้อยส์นี้ได้มาจากธนาคารกรุงศรีโดยตรง ซึ่งทางธนาคารนั้นได้ให้สินเชื่ออยุธยาแคปปิตอลในรูปแบบของบริษัทในเครือนั้นเอง ทั้งนี้ กลุ่มงานของกรุงศรีอยุธยาแคปปิตอลจะมีการแยกส่วนและดูในเรื่องของบัตรที่เป็นพันธมิตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของบัตรโลตัส บัตรเดอะวัน หรือรูปแบบของบัตรสินเชื่อซึ่งเป็นบริษัทในเครือต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน 

   

  บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากัดบริษัทในเครือ

  บริษัทในเครือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเครือของบริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากัด มีด้วยกันหลายบริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด · บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จำกัด · บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด หรือที่มักจะรู้จักกันดีเลย เช่น บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีสชิ่ง จำกัด และ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

   

  บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากัดกรุงศรีคอนซูมเมอร์คืออะไร 

  หลายคนอาจจะสงสัยว่ากรุงศรีคอนซูมเมอร์เป็นบริษัทเดียวกับ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จํากัดหรือไม่ ซึ่งรูปแบบของกรุงศรีคอนซูมเมอร์จะเป็นหนึ่งบริการของธนาคารกรุงศรี โดยที่จะมีการดำเนินธุรกิจในส่วนของประเภทสินเชื่อบัตรเครดิต รวมถึงการใช้บัตรเฟริสช้อยผ่อนสินค้า มีในส่วนของขอสินเชื่อแบบส่วนบุคคล ธุรกิจประเภทของนายหน้าประกันชีวิตต่าง ๆ ซึ่งการมีการดูแลบริการลูกค้าในส่วนของ สินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรี, บัตรเฟิร์สช้อย, บัตร Central the 1 และบัตรโลตัสด้วยเช่นกัน โดยทางกรุงศรีคอนซูมเมอร์จะมีการดูแลในส่วนนี้ ดังนั้น เช่น คุณต้องการสมัครบัตรเฟริสช้อยออนไลน์ก็จะมาอยู่ในส่วนตรงนี้ด้วยเช่นกัน