วัดซันจูซันเก็นโด ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
วัดซันจูซันเก็นโด ทัวร์ญี่ปุ่น
Share Button

40
 

   

Sanjusangendo (三十三間堂, Sanjūsangendō) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีพระพุทธรูปถึง 100 รูป

และมี รูปปั้นของเทพีแห่งความเมตตา วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1164 และในศตวรรษต่อมาโครงสร้างเดิมของวัดได้ถูกทำลายลงจะเหตุการณ์ไฟไหม้ พระอุโบสถที่ยาว 120 เมตร ถือว่ายาวที่สุดในญี่ปุ่น โดยทางวัดจะมีรูปปั้นกวนอิมพันมืออยู่ภายในวัด

 

 
 

8,543 total views, 5 views today

แสดงความคิดเห็น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อความวัดซันจูซันเก็นโด ทัวร์ญี่ปุ่น