เมืองโอสึ Ozu ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
เมืองโอสึ Ozu ทัวร์ญี่ปุ่น
Share Button
 

6
 

   

โอสึตั้งอยู่ในจังหวัดอิฮิเมะ บนชายฝั่งตะวันตกของภูมิภาคชิโกกุ

เมืองนี้เป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งปราสาท อีกทั้งบางส่วน ทัวร์ญี่ปุ่นในเมืองนี้ยังมีตรอกซอกซอยที่ยังคงความเก่าแก่ไว้เพื่อให้ได้รำลึกถึงช่วงเวลาในสมัยเอโดะและสมัยเมจิและเมื่อไม่นานมานี้ปราสาทโอสึได้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นศูนย์กลางของเมืองโอสึและยังเป็นจุดเด่นของเมืองนี้อีกด้วย

   นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของเมืองโอสึมีแม่น้ำฮิจิกาวาไหลผ่านก่อให้เกิดภาพที่สวยงาม (Garyu Sanso Villa ) ซึ่งแม่น้ำนี้ติด 1 ใน 3 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง และมีการตกปลากาน้ำที่มีในช่วงฤดูร้อน ส่วนอีก 2 ที่ก็คือแม่น้ำนาการากาวา ในจังหวัดกิฟุ และแม่น้ำมิคุมากาวาในจังหวัดโออิตะ เมืองนี้ถูกรวบรวมไปด้วยความสุนทรียศาสตร์และความเงียบสงบ ทัวร์ญี่ปุ่นซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งงตะวันออกของเขตเมืองเก่าบนฝั่งแม่น้ำฮิจิกาวา

 
 


 
 

7,315 total views, 1 views today

แสดงความคิดเห็น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อความเมืองโอสึ Ozu ทัวร์ญี่ปุ่น