Google to day is Karl Landsteiner ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
Google to day is Karl Landsteiner
Share Button

 
หน้าหลักของ Google วันนี้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์ สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิต ระบบเอบีโอ
 

Karl Landsteiner2

 
คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ เกิดเมือวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.1868 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เขามีความสนใจทางการแพทย์มาตั้งแต่เด็ก ๆ จึงเข้าเรียนทางด้านแพทยศาสตร์จนสำเร็จการศึกษา คาร์ลได้ทำงานทางด้านวิจัยและค้นคว้าทางการแพทย์เกี่ยวกับแบคทีเรียและพยาธิวิทยา และต่อมาจึงได้สนใจและทำการศึกษาเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน
 
Karl Landsteiner

 
ด้วยการแพทย์ในสมัยนั้นที่ยังไม่เจริญก้าวหน้า ทำให้ยังไม่มีการแบ่งหมู่เลือดออกเป็นระบบอย่างชัดเจน การให้เลือดแก่ผู้ป่วยในสมัยนั้นจึงมักประสบปัญหาเม็ดเลือดแดงแตกและเลือดของผู้ให้และผู้รับเกิดการตกตะกอน ทำให้ผู้ป่วยมีอาการช็อก คาร์ลได้สังเกตเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ทดลองนำเลือดของผู้ร่วมงานของเขาจำนวน 6 คน มาแยกเซลล์เม็ดเลือดแดงและทำปฏิกิริยาสลับกันไปมา ผลปรากฎว่าเลือดเกิดปฏิกิริยาจับกลุ่มกันตกตะกอน (Agglutination)
 
karl 3

 
คาร์ลจึงได้สรุปผลการทดลองโดยแบ่งกรุ๊ปเลือดออกเป็น 3 หมู่คือ เอ (A) บี (B) และ โอ (O) โดยแต่ละคนจะมีหมู่เลือชนิดใดชนิดหนึ่งและตั้งเป็นกฎเรียกว่า กฎแลนด์สไตเนอร์ (Landsteiner Law) ต่อมาจึงได้มีการค้นพบกรุ๊ปเอบี (AB) โดย เดส คาสติโล (DesCasterllo) และสเตอลิ (Sturli) ดังนั้นจึงได้มีการรวบรวมกรุ๊ปเลือดทั้งหมด 4 แบบ คือ A B O และ AB เหมือนเช่นในปัจจุบัน และเรียกระบบกรุ๊ปเลือดแบบนี้ว่า กรุ๊ปเลือดระบบ ABO (ABO system)
 
กรุ๊ปเลือด

 
กรุ๊ปเลือด ABO
 
กรุ๊ปเลือด ABO เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว การแบ่งกรุ๊ปเลือดแบบ ABO นี้จะแยกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ A,B,AB และ O โดยดูจากชนิดของ Antigen บนผิวเม็ดเลือดแดงว่า เป็นแอนติเจน A หรือ B หรือ มีทั้ง A และ B หรือไม่มีแอนติเจนเลย ส่วนแอนติบอดี้ซึ่งเป็นภูมิต้านทานต่อแอนติเจนจะเป็นชนิดตรงกันข้ามกับแอนติเจนที่มีอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดง
 
ระบบ ABO

 
ทั้งนี้การค้นพบระบบเลือด ABO นับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อการให้เลือดผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น โดยหลักการให้เลือดนั้น ผู้ให้เลือดต้องไม่มีแอนติเจนที่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับ เพราะหากแอนติเจนของผู้ให้เลือดตรงกับผู้รับแล้ว เลือดจะเกิดจากจับกลุ่มกันตกตะกอนได้
 
world blood donor day 2016

 
นอกจากนี้แล้วทางสหพันธ์สภากาชาดสากล (International Federation of Red Cross and Red Crescent), องค์การอนามัยโลก (World Health Organization), The International Federation of Blood Organization และ The International Society of Blood Transfusion ยังได้กำหนดให้ วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นเกียรติให้ระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบระบบหมู่เลือด ABO เป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย
 
บริจาคโลหิต2

 
บริจาคโลหิต

 
 

2,507 total views, 1 views today

แสดงความคิดเห็น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อความGoogle to day is Karl Landsteiner