โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นที่ผ่านมา | ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC01
  • 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (NGO-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น สัมผัสหิมะแรก SAPPORO WHITE ILLUMINATION 2017
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   21-26 NOV’17

   64,900

   23-28 NOV’17

   64,900

   28NOV-3DEC’17

   66,900

   30NOV-5DEC’17

   68,900

   1-6 DEC’17

   68,900

   6-11 DEC’17

   68,900

   12-17 DEC’17

   66,900

   20-25 DEC’17

   68,900

  284 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC07
  • 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (NRT-KIX)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ โตเกียว ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   28 DEC’17 – 3 JAN’18

   67,900

   29DEC’17 – 3JAN’18

   67,900

  364 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC06
  • 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) (NRT-KIX)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เครื่องเล่นใหม่ MINION ZONE และ HARRY POTTER
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   27DEC’17-1JAN’18

   75,900

   28 DEC’17 – 3 JAN’18

   77,900

   29DEC’17 – 3JAN’18

   77,900

  328 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC03
  • 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (NRT-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เล่นสกี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้าคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   7-12 DEC’17

   51,900

   13-18 DEC’17

   51,900

   20-25 DEC’17

   53,900

   27DEC’17-1JAN’18

   65,900

   28DEC’17-2JAN’18

   65,900

  224 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC04
  • 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (KIX-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   1-7 DEC’17

   68,900

   7-13 DEC’17

   68,900

   14-20 DEC’17

   66,900

   22-28 DEC’17

   68,900

   27DEC’17-2JAN’18

   78,900

  288 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC04-1
  • 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (KIX-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด มินเนียน และ แฮรี่พอตเตอร์ นารา พระใหญ่วัดโทไดจิ เกียวโต
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   1-7 DEC’17

   67,900

   7-13 DEC’17

   67,900

   14-20 DEC’17

   65,900

   22-28 DEC’17

   67,900

   27DEC’17-2JAN’18

   77,900

  212 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC04-2
  • 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) (KIX-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวนารา พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองโกเบ ฮาเบอร์แลนด์ กระเช้าชินโกเบชมวิว
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ผู้ใหญ่ พักคู่ท่านละ

   1-7 DEC’17

   66,900

   7-13 DEC’17

   66,900

   14-20 DEC’17

   64,900

   22-28 DEC’17

   66,900

   27DEC-2JAN’18

   76,900

   198 total views, no views today

   อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC05
  • 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) (NGO-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เล่นหิมะที่ฟูจิเท็น สโนว์รีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ ไร่สตรอเบอรี่
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ผู้ใหญ่ พักคู่ท่านละ

   7-12 DEC’17

   51,900

   13-18 DEC’17

   51,900

   20-25 DEC’17

   53,900

   21-26 DEC’17

   53,900

   22-27 DEC’17

   53,900

   28DEC’17-2JAN’18

   65,900

   178 total views, no views today

   อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC09
  • 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (KIX-NRT)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เล่นสกี วิวภูเขาไฟฟูจิ นั่งชินคันเซนสู่กรุงโตเกียว
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   29DEC’17 – 3JAN’18

   79,900

  209 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPS01
  • 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Asia X (XJ) (NRT-KIX)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   5-11 APR’18

   58,900

   239 total views, no views today

   อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPS01-2
  • 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย Air Asia X (NRT-KIX)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ชมซากุระช่วง FULL BLOOM
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   5-11 APR’18

   55,900

  171 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPS03
  • 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (KIX-HND)
  • รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   20-26 MAR’18

   66,900

   21-27 MAR’18

   66,900

   22-28 MAR’18

   66,900

   23-29 MAR’18

   66,900

   28MAR-3APR’18

   66,900

   3-9 APR’18

   72,900

   4-10 APR’18

   72,900

   5-11 APR’18

   72,900

  177 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC01-1
  • 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTS-CTS)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   25-30 DEC’17

   68,900

   3-8 JAN’18

   68,900

   4-9 JAN’18

   68,900

   5-10 JAN’18

   68,900

   9-14 JAN’18

   66,900

   16-21 JAN’18

   66,900

   23-28 JAN’18

   66,900

   20-25 FEB’18

   66,900

   23-28 FEB’18

   66,900

   1-6 MAR’18

   66,900

   6-11 MAR’18

   66,900

   13-18 MAR’18

   66,900

   20-25 MAR’18

   66,900

  360 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC01-2
  • 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTS-CTS)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   7-12 FEB’18

   72,900

   8-13 FEB’18

   72,900

   9-14 FEB’18

   72,900

   10-15 FEB’18

   72,900

  161 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC01-3
  • 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย TG (CTS-CTS)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   13-18 FEB’18

   66,900

   14-19 FEB’18

   66,900

   15-20 FEB’18

   66,900

  234 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC02-A
  • 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (KIX-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สัมผัสหิมะที่ ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   3-8 JAN’18

   60,900

   10-15 JAN’18

   57,900

   17-22 JAN’18

   57,900

   24-29 JAN’18

   57,900

   7-12 FEB’18

   56,900

   14-19 FEB’18

   56,900

   21-26 FEB’18

   56,900

   28FEB-5MAR’18

   57,900

    2-7 MAR’18

   56,900

   7-12 MAR’18

   56,900

   14-19 MAR’18

   56,900

  302 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC02-B
  • 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (KIX-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น สัมผัสหิมะ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   3-8 JAN’18

   60,900

   10-15 JAN’18

   57,900

   17-22 JAN’18

   57,900

   24-29 JAN’18

   57,900

   7-12 FEB’18

   56,900

   14-19 FEB’18

   56,900

   21-26 FEB’18

   56,900

   28FEB-5MAR’18

   57,900

    2-7 MAR’18

   56,900

   7-12 MAR’18

   56,900

   14-19 MAR’18

   56,900

  186 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC03-1
  • 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (NRT-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น เล่นสกี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้าคาชิ ล่องเรือทะเลสาบ คาวาคูจิโกะ
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   3-8 JAN’18

   54,900

   10-15 JAN’18

   49,900

   17-22 JAN’18

   49,900

   24-29 JAN’18

   49,900

   7-12 FEB’18

   49,900

   14-19 FEB’18

   49,900

   21-26 FEB’18

   49,900

   28FEB-5MAR’18

   51,900

   28DEC’17-2JAN’18

   49,900

   2-7 MAR’18

   49,900

   7-12 MAR’18

   49,900

   14-19 MAR’18

   49,900

  337 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC03-2
  • 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (NRT-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น นิกโก้ เอโดะวันเดอร์แลนด์ ศาลเจ้าโทโชกุ ประตูโยเมมง ทะเลสาบชูเซนจิ
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   8-13 FEB’18

   59,900

   15-20 FEB’18

   59,900

   22-27 FEB’18

   59,900

  201 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 • Share Button
  • รหัสโปรแกรมทัวร์ JPC03-3
  • 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย TG (NRT-HND)
  • จุดเด่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ชมซากุระแรก นั่งชินคันเซนสู่โตเกียว กลับไฟลท์ค่ำ เล่นสกี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ
    

  • กำหนดการเดินทาง

   ราคา

   16-21 FEB’18

   50,900

   21-26 FEB’18

   50,900

   22-27 FEB’18

   50,900

   23-28 FEB’18

   50,900

   28FEB-5MAR’18

   52,900

   1-6 MAR’18

   50,900

   2-7 MAR’18

   50,900

  277 total views, no views today

  อ่านต่อ>>
 

FIRST SAKURA TOKYO