เทศกาลโอมิซุโทริ วัดโทไดจิ เมืองนารา ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
เทศกาลโอมิซุโทริ วัดโทไดจิ เมืองนารา ทัวร์ญี่ปุ่น
Share Button
เทศกาลโอมิซุโทริ วัดโทไดจิ Omizutori
March 1st-14th

เทศกาลนี้ต้องย้อนกลับไปถึง 1,000 ปีก่อน พระในศาสนาพุทธได้ร่างน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และวิ่งวนไปวนพร้อมทั้งถือคบเพลิงขนาดใหญ่ พระที่วัดโทไดจิ มีชื่อเสียงจากรูปปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ การสารภาพบาปต่อเจ้าแม่กวนอิมภายในห้องนิกะซึโด และสวดมนต์ให้เกิดสันติและเพื่อการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ตลอดเวลา 14 วัน พิธีกรรมนี้เรียกว่าชุนนี่อี มาตั้งแต่ ค.ศ.752


 

Omizutori1
 
This event goes back 1,000 years. Buddhist priests draw up healing waters and run about with huge pine torches. Priests at Todai-ji Temple, famous for its enormous statue of Buddha, confess their sins before the Eleven-faced Kannon enshrined in Nigatsu-do Hall, and also pray for world peace and a rich harvest for 14 consecutive days. This ritual, called Shuni-e, has continued since 752.
 

ทัวร์ญี่ปุ่น
 
During this period, an event known as Otaimatsu is really worth seeing. Priests run to and fro along the corridors of Nigatsu-do waving huge pine torches. It is believed that if you are showered with these fire sparks, you will be protected from evil things. The Omizutori, the highlight of this event, is performed early on the morning of the 13th. Water which only springs forth in front of the temple building on this very day is drawn up and offered to the Buddhist deities. This water is said to have special powers for curing all disease.
 
ในช่วงเวลานี้ เหตุการณ์นี้เรียกว่าโอไตมัสซี มันคุ้มค่าจริง ๆ ถ้าได้เห็น พระที่วิ่งไปวิ่งมาตามทางเดินของนิกัสซึโอโดโบกคบเพลิงไปมาก มีความเชื่อว่าถ้าคุณได้อาบสะเก็ดไฟที่ตกลงมาเหล่านี้ คุณจะได้รับป้องกันจากสิ่งที่ชั่วร้าย โอมิซุโทริ ที่เป็นจุดเด่นของงานนี้ จะเริ่มต้นในช่วงเช้าของวันที่ 13 น้ำที่ซึ่งมีเพียงแค่สปริงอยู่ด้านหน้าของอาคารภายในวัดนี้ จะถูกดึงขึ้นมาและถูกเสนอให้กับเหล่าทวยเทพ ว่ากันว่าน้ำนี้สามารถโรคได้ทุกโรค
 


 

 
Source : http://www.jnto.go.jp/eng/location/spot/festival/omizutori.html

3,859 total views, 2 views today

แสดงความคิดเห็น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อความเทศกาลโอมิซุโทริ วัดโทไดจิ เมืองนารา ทัวร์ญี่ปุ่น