เทศกาลเนบุตะ เทศกาลของญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
เทศกาลเนบุตะ ทัวร์ญี่ปุ่น
Share Button
 
เทศกาลเนบุตะ(Nebuta Matsuri)

เนบุตะหรือเนพุตะ เป็นงานเทศกาลประเภทเดียวกับเทศกาลทานะบะตะประจำฤดูร้อน เทสกาลเนยุตะจัดขึ้นในเมืองต่างๆ ในจังหวัดอาโอโมริ

ซึ่งเทศกาลเนบุตะที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า เนบุตะ มัสสุริ ของจังหวัดอาโอโมริ จัดขึ้นวันที่ 2-7 สิงหาคม ของทุกปี ไฮไลท์ของงานเทศกาลนี้คือขบวนพาเรดของการแห่โคมไฟแสงสีขนาดใหญ่ นำขบวนโดยขบวนกลองไทโกะ เหล่านักดนตรี และการแสดงเต้นพื้นเมือง เทศกาลเนบุตะเป็นหนึ่งในสามงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงของโตโฮกุ
 

โคมไฟรูปยักษ์ที่ถูกทำขึ้นจากกระดาษ
 
Nebuta and Neputa are a type of Tanabata related summer festival held in towns around Aomori Prefecture. The largest of these festivals is the Nebuta Matsuri (ねぶた祭) of Aomori City, held every year from August 2 to 7. The highlight of the festival is the daily parade of enormous lantern floats, flanked by large taiko drums, musicians and dancers. The Nebuta Matsuri together with Akita’s Kanto Matsuri and Sendai’s Tanabata make up the Tohoku Sandai Matsuri (Three Great Festivals of the Tohoku Region).
 

ขบวนแห่งานเทศกาลตอนกลางวัน
 
Local teams build the festival’s two dozen floats, which are constructed of painted washi paper over a wire frame and take an entire year to design and construct. They can be up to nine meters wide and five meters tall and often depict gods, historical or mythical figures from both Japanese and Chinese culture, kabuki actors, and characters from the popular NHK Taiga Drama historical TV series.
 
โคมไฟในงานเทศกาลเนบุตะสร้างจากกระดาษวาชิ เพ้นท์สีสันต่างๆ และนำไปห่อโครงที่ทำการสร้างไว้ในแบบต่างๆ ซึ่งในเวลานานร่วมปีในการออกแบบและสร้าง โคมไฟเนบุตะอาจมีความกว้างถึง 9 เมตร และสูงถึง 5 เมตร มักเป็นโคมไฟรูปเกี่ยวกับพระเจ้า บุลคลทางประวัติศาสตร์หรือตัวละครที่มีชื่อเสียง
 

ภาพมุมกว้างของงานเนบุตะ
 
Every night of the festival the floats are wheeled out onto the streets of downtown Aomori for a parade, except on the last day (August 7), when the parade is held in the afternoon. The floats are pushed along the street by human power, weaving back and forth, and spinning around for the crowd. Each float is accompanied by teams of taiko drummers, flute and hand cymbals players, as well as hundreds of dancers, called haneto in the local dialect, who follow the procession chanting “Rassera, Rassera” while performing a dance that looks a little bit like skipping.
 
ในทุกคืนขบวนโคมไฟของงานเทศกาลเนบุตะจะถูกแห่ไปตามท้องถนนในตัวเมืองอาโอโมริ แต่ในคืนวันสุดท้ายของงานเทศกาลขบวนโคมไฟจะถูกจัดขึ้นในเวลากลางวัน โคมไฟเนบุตะจะถูกแห่โดยแรงคน แต่ละขบวนประกอบด้วย ขบวนกลองไทโกะ ขวบนฟรุ๊ต และ ขบวนฉาบ พร้อมทั้งขบวนนักเต้นกว่าหนึ่งร้อยชีวิตซึ่งมีชื่อการแสดงว่าการเต้นฮาเนโตะ ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น ในระหว่างที่เต้นรำจะมีการขับร้อง “รัซเซรา รัซเซรา” ไปด้วย ซึ่งลักษณะการเต้นลักษณะกึ่งเต้นกึ่งกระโดด
 

โคมไฟนี้ใช้แรงงานคนในการแบกนะ
 
There is lots of free seating on the ground along the nearly three kilometer long parade route, as well as reserved seats which are available from Ticket Pia and convenience stores. Participation in the parade is encouraged, and people come from all around to join in the dancing. The only requirement is that you wear the traditional haneto dancing costume that can be bought at grocery stores and shops around the prefecture for about 5000 yen or rented from rental shops around town for about 3000 yen.
 
ในการชมขบวนโคมไฟเนบุตะ ผู้ชมสามารถนั่งลงที่พื้นบริเวณข้างถนนซึ่งทอดยาวกว่าสามกิโลเมตร ตลอดเส้นทางเดินขบวน ทั้งนี้ผู้ชมสามารถจองที่นั่งสำหรับชมขบวนโคมไฟได้ที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆ และในระหว่างที่มีการแสดง นักเต้นในขบวนก็จะชักชวนในผู้ชมในร่วมเต้นด้วย ผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลได้โดยการสวมชุดพื้นเมืองที่เรียกว่าฮาเนโตะ ซึ่งสามาถหาซื้อได้ตามร้านต่างๆในตัวเมืองอาโมริ ราคาประมาณ 5000 เยน หรือสามารถเช่าได้ตามร้านเช่า ราคาประมาณ 3000 เยน
 

คนที่คอยแบกโคมไฟ
 
On the first two nights of the festival the parades are somewhat smaller with only about two thirds of the lantern floats participating. However on the nights from August 4th to 6th the parades are in full swing and every float makes an appearance. All the floats are also displayed in the afternoon parade on the last day of the festival, before some of the floats are put onto boats and paraded around the bay in the evening. Finally, a two hour fireworks display along the waterfront closes off the festivities.
 
ในสองคืนแรกของงานเทศกาล ขบวนโคมไฟจะยังมีจำนวนไม่ประมาน 2-3 ขบวน ในคืนวันที่ 4 ถึงคืนวันที่ 6 จะเป็นการแสดงอย่างเต็มรูปแบบ โดยในวันสุดท้ายนั้นจะมีการแสดงขบวนโคมไฟในเวลากลางวันเมื่อสิ้นสุดโคมไฟจะถูกนำไว้วางบนเรือและล่องบนน้ำในช่วงค่ำ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดอกไม้ไฟความยาว 2 ชั่วโมงบริเวณริมน้ำในบริเวณงานเทศกาล
 

การแสดงภายในงาน
 
Various events are held during the festival at Rassera Land next to the ASPM building along the city’s waterfront. The festival floats are stabled at Rassera Land during the day, and visitors are encouraged to check them out up close, take pictures and meet with some of the designers and builders. There are also singing and dance performances held at ASPM as well as vendors selling food and festival related goods.
 
งานเทศกาลเนบุตะจัดขึ้นที่ รัซเซรา แลนด์ ซึ่งอยู่ถัดจากตึก ASPM ในบริเวณงานจะมีโคมไฟที่ใช้ในการขบวนแห่จัดให้ผู้ชมได้อยู่ใกล้ๆ ผู้ชมสามารถถ่ายรูป และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ออกแบบและผู้ที่ก่อสร้างได้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆทำการแสดงในงาน นอกจากนี้ยังมีการขายของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงมีอาหารขายด้วย
 
 

 
 
 
Credit : http://www.japan-guide.com/e/e3755.html

11,991 total views, 4 views today

แสดงความคิดเห็น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อความเทศกาลเนบุตะ ทัวร์ญี่ปุ่น