การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
เตรียมตัวก่อนเดินทาง ก่อนไปประเทศญี่ปุุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
Share Button
var hupso_services_c=new Array(\”twitter\”,\”facebook_like\”,\”facebook_send\”,\”google\”);var hupso_twitter_via = \”Japanexperttour\”;var hupso_counters_lang = \”th_TH\”;var hupso_image_folder_url = \”http:\/\/www.japan-expert.com\/wp-content\/plugins\/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google\/img\/services\/\”;var hupso_twitter_via=\”Japanexperttour\”;var hupso_url_c=\”\”;var hupso_title_c=\”\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\”;

\n

\n

\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e01\u0e47\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e15\u0e01\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e1b \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e08\u0e30\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e44\u0e2b\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e14 \u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e14 \u0e01\u0e47\u0e04\u0e27\u0e23\u0e08\u0e30\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e44\u0e27\u0e49\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e46\u0e01\u0e47\u0e04\u0e27\u0e23\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35 \u0e41\u0e27\u0e48\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e14\u0e14 \u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e21\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22 \u0e0a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e30\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e24\u0e14\u0e39 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d \u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b \u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19 \u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e21\u0e35 4 \u0e24\u0e14\u0e39 \u0e04\u0e37\u0e2d \u0e24\u0e14\u0e39\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e34 \u0e24\u0e14\u0e39\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19 \u0e24\u0e14\u0e39\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49\u0e23\u0e48\u0e27\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e24\u0e14\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e15\u0e48\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e47\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e15\u0e01\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\n

 \n

 • \u0e24\u0e14\u0e39\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e34 \u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22 \u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e23\u0e32\u0e27 10-20 \u0e2d\u0e07\u0e28\u0e32\n
 • \u0e24\u0e14\u0e39\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19 \u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e35\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e41\u0e14\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32 \n
 • \u0e24\u0e14\u0e39\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49\u0e23\u0e48\u0e27\u0e07 \u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e35 10-25 \u0e2d\u0e07\u0e28\u0e32 \u0e41\u0e14\u0e14\u0e23\u0e33\u0e44\u0e23 \n
 • \u0e24\u0e14\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27 \u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27 \u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 0-10 \u0e2d\u0e07\u0e28\u0e32\n

   \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \n

  \u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\n

  \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e41\u0e15\u0e48\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\n\n\n

  \u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\n

  \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e41\u0e15\u0e48\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\n\n

  \u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22\n

  \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e41\u0e15\u0e48\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\n\n

  \u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\n

  \u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 30 \u0e01\u0e34\u0e42\u0e25\u0e01\u0e23\u0e31\u0e21\u00a0 \u0e15\u0e48\u0e2d 1\u00a0 \u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u00a0 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e44\u0e27\u0e49\u00a0 \u0e17\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e32\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21 \u0e04\u0e27\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u00a0 \u0e04\u0e27\u0e23\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e41\u0e23\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e35\u0e25\u0e49\u0e2d \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e17\u0e38\u0e01\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30\n\n

  \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\n

  \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u00a0 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e33\u0e21\u0e35\u0e14\u0e1e\u0e31\u0e1a\u00a0 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e21\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e43\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e23\u0e49\u0e32\u0e22\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e33\u0e27\u0e31\u0e15\u0e16\u0e38\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e04\u0e27\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e43\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e36\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e37\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\n\n

  \u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15\n

  \u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e32\u0e21\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u00a0 \u0e20\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e46\u00a0 \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13 \u0e13.\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1a\u0e34\u0e25 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e16\u0e32\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\n\n

  \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e14\u0e48\u0e27\u0e19 ATM\n

  \u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15\u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e25\u0e01\u00a0 \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e16\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d \u0e40\u0e1a\u0e34\u0e01\u0e16\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e14\u0e25\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e14\u0e48\u0e27\u0e19 (ATM)\u00a0 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e15\u0e32\u0e21\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u00a0 \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u00a0 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u00a0 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\n\n

  \u0e01\u0e23\u0e30\u0e41\u0e2a\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\n

  \u0e01\u0e23\u0e30\u0e41\u0e2a\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u00a0 110 \u0e42\u0e27\u0e25\u0e15\u0e4c (\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 220 \u0e42\u0e27\u0e25\u0e15\u0e4c) \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e0b\u0e31\u0e21\u0e0b\u0e38\u0e07 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e0a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e08\u0e41\u0e1a\u0e15\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22 (\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e32\u0e01\u0e25\u0e21\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e19 = Socket)\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e19\n

  plug-japan\n\n\n

  \u0e22\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e15\u0e31\u0e27\n

  \u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e42\u0e23\u0e04\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e15\u0e31\u0e27\u0e04\u0e27\u0e23\u0e19\u0e33\u0e22\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u00a0 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e22\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e08\u0e30\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\n\n

  \u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32\n

  \u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e38\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\n\n

  \u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\n

  \u0e40\u0e22\u0e19 \u00a0\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e49\u0e2d\u0e1b\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07\u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e46 \u0e44\u0e1b\u0e08\u0e30\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e40\u0e22\u0e19\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e21\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e17\u0e38\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 35 \u0e1a\u0e32\u0e17 \u0e15\u0e48\u0e2d 100 \u0e40\u0e22\u0e19\n\n

  \u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\n

  \u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u00a0 \u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\n\n

  \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\n

  \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 2 \u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u00a0 \u0e04\u0e27\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c \/ \u0e44\u0e01\u0e14\u0e4c\n\n

  \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e48\u0e32\n

  \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e04\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e19\u0e33\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u00a0 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e39\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e16\u0e39\u0e01\u0e02\u0e42\u0e21\u0e22\u00a0 \u0e04\u0e27\u0e23\u0e23\u0e30\u0e21\u0e31\u0e14\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e07\n\n

  \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\n

  \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e32\u0e01\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 \u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e19\u0e49\u0e33\u0e2d\u0e31\u0e14\u0e25\u0e21 \u0e21\u0e35\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e16\u0e32\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e01\u0e14\u0e4c\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e48\u0e32\u0e21\u0e34\u0e19\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e07 \u0e19\u0e49\u0e33\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e41\u0e23\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u00a0 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\n\n

  \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\n

  \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e08\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e23\u0e35 \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e43\u0e01\u0e25\u0e49\u0e25\u0e32\u0e19\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e04\u0e33\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e04\u0e37\u0e2d \u0e42\u0e2d\u0e30-\u0e40\u0e17\u0e30-\u0e2d\u0e30-\u0e44\u0e23\n\n

  \u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16\n

  \u0e1a\u0e32\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e16\u0e19\u0e33\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e08\u0e30\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16\u00a0 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e32\u0e23\u0e31\u0e1a\u00a0 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e04\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e01\u0e14\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e35\n\n

  \u0e23\u0e16\u0e41\u0e17\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e35\u0e48\n

  \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e17\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e01\u0e25\u0e46 \u0e04\u0e27\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\n\n

  \u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\n

  \u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e21\u0e35\u0e02\u0e32\u0e22\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e04\u0e32\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21,\u0e0b\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21 1,000 \u0e40\u0e22\u0e19 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30\u0e42\u0e17\u0e23\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e48\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21 \u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e04\u0e48\u0e32\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e04\u0e48\u0e30\u00a0 \/\/\u0e42\u0e17\u0e23\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e2f 001-010-662 \u00a0\/\/\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14: 001-010-66 \u0e15\u0e32\u0e21\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e14\u0e22\u0e15\u0e31\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e2d\u0e01 \/\/\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e02\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e42\u0e17\u0e23\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19: \u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\/ \u0e21\u0e37\u0e2d\u0e16\u0e37\u0e2d \u2013 \u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e02\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c \/\/ 3G-Rooming\u0e42\u0e17\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e01\u0e14\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\/ \u0e42\u0e23\u0e21\u0e21\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e23\u0e21\u0e21\u0e34\u0e48\u0e07+66 \u0e15\u0e31\u0e14 0 \u0e15\u0e32\u0e21\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e02\n\n

  \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e19\u0e15\n

  \u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e02\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 Pocket Wifi \u0e42\u0e14\u0e22\u0e08\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e27\u0e1b\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e34\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e43\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e37\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e07 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e19\u0e15\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e13\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e04\u0e48\u0e30\n\n

  \u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\n

  \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e08\u0e30\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30 \u201c\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u201d \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19!\u00a0 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21 \u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34 \u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19, \u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19 … (\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17\u0e2f \u0e02\u0e2d\u0e2a\u0e07\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e37\u0e19\u0e04\u0e48\u0e32\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e04\u0e48\u0e32\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e13\u0e30\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07)\n\n

  \u0e28\u0e38\u0e25\u0e01\u0e32\u0e01\u0e23\n

  \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e14\u0e22\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e35 … \u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e48\u0e32\u0e19\u0e28\u0e38\u0e25\u0e01\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e33\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c 3 \u0e02\u0e27\u0e14, \u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48 400 \u0e21\u0e27\u0e19, \u0e22\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e1a 500 \u0e01\u0e23\u0e31\u0e21 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e0b\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c 100 \u0e21\u0e27\u0e19, \u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e2d\u0e21 2 \u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e0b\u0e4c, \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e33\u0e19\u0e31\u0e25\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e08\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e30\u0e25\u0e36\u0e01 \u0e21\u0e39\u0e25\u0e04\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 2 \u0e41\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e22\u0e19 \u0e21\u0e34\u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e20\u0e32\u0e29\u0e35 (\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e36\u0e07 19 \u0e1b\u0e35 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 19 \u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e33 \u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\u0e21\u0e35\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c) \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e21\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e37\u0e0a \u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e19\u0e33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e49\u0e19!!!\n\n

  \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14-\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\n

  –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u00a0 \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 10:00 \u2013 20:00 \u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32\n

  –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e08\u0e30\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e14\u0e32 1 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u00a0 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e23\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e2b\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e15\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u00a0 \u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e21\u0e31\u0e01\u0e08\u0e30\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 1 \u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u00a0 (\u0e23\u0e32\u0e27\u0e46 19:00 \u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32)\n

  –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d : \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e04\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c, \u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b, \u0e41\u0e27\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32, \u0e19\u0e32\u0e2c\u0e34\u0e01\u0e32, \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2d\u0e32\u0e07, \u0e0a\u0e32\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27, \u0e0a\u0e38\u0e14\u0e22\u0e39\u0e04\u0e32\u0e15\u0e30 \u0e42\u0e15\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32 \u0e04\u0e34\u0e17\u0e41\u0e04\u0e17\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27\u00a0 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\n\n

  \u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\n

  –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e02 \u0e15\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e02 110 \/ \u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07,\u0e23\u0e16\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 119\n

  –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 3501-0110 \/ \u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e22-\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e04\u0e37\u0e19 03-3814-4151\n

  –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u0e43\u0e19\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e42\u0e14\u0e22\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d 10 \u0e40\u0e22\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e39\u0e49\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e14\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01, \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e32\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e02\u0e01\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e19\u0e41\u0e16\u0e27\u0e46 \u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\n\n\n\n

   
  \n \u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e39\u0e49\n

 • \u0e02\u0e2d\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e1e\u0e1a\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c :\u0e2d\u0e34\u0e0a\u0e48\u0e30 \u0e19\u0e34 \u0e17\u0e2a\u0e36\u0e40\u0e23\u0e40\u0e15\u0e4a\u0e30 \u0e2d\u0e34\u0e15\u0e40\u0e15\u0e4a\u0e30 \u0e01\u0e38\u0e14\u0e32\u0e44\u0e0b\n
 • \u0e15\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22\u201d :\u0e2d\u0e34\u0e0a\u0e48\u0e30 \u0e42\u0e2d\u0e4a\u0e30 \u0e22\u0e48\u0e19\u0e40\u0e14\u0e4a\u0e30 \u0e01\u0e38\u0e14\u0e32\u0e44\u0e0b\n
 • \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32 : Ohayoogozai-masu\n
 • \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19 : Kon-nichi-wa\n
 • \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19 : Komban-wa\n
 • \u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13 (\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e08\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e19) : Arigato Gozai-masu\n
 • \u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13(\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e15) : Arigato Gosai mashita\n
 • \u0e25\u0e32\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 : Sayonara\n
 • \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 : Mata Kondo\n
 • \u0e02\u0e2d\u0e42\u0e17\u0e29 (Sorry) : Gomen-nasai\n
 • \u0e02\u0e2d\u0e42\u0e17\u0e29 (Excuse me) : Sumi-masen\n
 • \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 : Otearai \/ Toileto\n
 • \u0e19\u0e49\u0e33\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21 : Omisu \/Ohia\n
 • \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48 : Ikura Desuka\n
 • \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14 : Dochira Ichiban Oishi Desuka\n
 • \u0e2d\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e44\u0e2b\u0e21 : Oishi Desuka\n
 • \u0e01\u0e35\u0e48\u0e42\u0e21\u0e07 : Nan ji Desuka\n
 • \u0e16\u0e36\u0e07\u0e01\u0e35\u0e48\u0e42\u0e21\u0e07 : Nanji Made Desuka\n
 • \u0e02\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b : Todte Moi Desuka\n
 • \u0e02\u0e2d\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e2b\u0e21 : Kite Moi Desuka\n

   
  \n\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e23\u0e30\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e44\u0e17\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\n

 • \u0e19\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e23\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e43\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e43\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d Load \u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n
 • \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 \u0e22\u0e32, \u0e19\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e17\u0e32\u0e23\u0e01, \u0e04\u0e23\u0e35\u0e21 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 (\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e16\u0e38\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01 \u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08)\n
 • \u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e25\u0e38\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e04\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c \u0e17\u0e38\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14 \u0e43\u0e2a\u0e48\u0e16\u0e32\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38 \u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n
 • \u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e19\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e16\u0e38\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01\u0e43\u0e2a\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e23\u0e16\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e16\u0e38\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e02\u0e19\u0e32\u0e14 20*20 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e34\u0e40\u0e21\u0e15\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\n
 • \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14\u0e21\u0e35\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 100 \u0e21\u0e34\u0e25\u0e25\u0e34\u0e25\u0e34\u0e15\u0e23 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 (\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e23\u0e27\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 1 \u0e25\u0e34\u0e15\u0e23)\n
 • \u0e16\u0e38\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01\u0e43\u0e2a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49 1 \u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d 1 \u0e43\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\n

  japan-arrival\n

  \u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u00a0 \n

 • \u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e30\u0e2a\u0e21 \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e27\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28, \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07, \u0e2a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17\u0e2f \u0e08\u0e30\u0e04\u0e33\u0e19\u0e36\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\n
 • \u0e17\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17\u0e2f \u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 \/ \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 \/ \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e01\u0e0e\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22 \/ \u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17\u0e2f \u0e02\u0e2d\u0e2a\u0e07\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e37\u0e19\u0e04\u0e48\u0e32\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c \u0e44\u0e21\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e43\u0e14\u0e46\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e49\u0e19\n

   
  \n\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e27\u0e35\u0e0b\u0e48\u0e32\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22
  \n\u0e08\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e27\u0e35\u0e0b\u0e48\u0e32\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e08\u0e30\u0e1e\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 15 \u0e27\u0e31\u0e19 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e27\u0e31\u0e15\u0e16\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 \u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\n

  \u00a0\n

  \u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35\u0e14\u0e31\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49\n

 • \u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\n
 • \u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 \u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e14 \u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\n
 • \u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e25\u0e02\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21 \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\n
 • \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 \u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\n

  \u00a0
  \n\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 (\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e13\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e01\u0e40\u0e27\u0e49\u0e19\u0e27\u0e35\u0e0b\u0e48\u0e32)\n

 • \u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e07\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\n
 • \u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e43\u0e14\u0e46 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e31\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e0f\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\n
 • \u0e43\u0e19\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 15 \u0e27\u0e31\u0e19\n
 • \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e34\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e40\u0e2a\u0e18\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e16\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e40\u0e2a\u0e18\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\n

   \n\n\n

  \n

  52,222 total views, 46 views today\n  เตรียมตัวก่อนเดินทาง ก่อนไปประเทศญี่ปุุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น