สายการบิน สายการบินไทย ที่ไปญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
ตารางของสายการบินไทย ที่บินเข้าและออกประเทศญี่ปุ่น
Share Button
ตารางการบินของสายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG) ที่บินเข้าออกเมืองต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       สายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG)

       ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – นาริตะ [NRT]
ข้อมูลของสนามบินนาริตะ

เส้นทาง เที่ยวบิน ออก ถึง หมายเหตุ ประเภทเครื่องบิน
กรุงเทพฯ-นาริตะ TG676 08.00 15.50 ทุกวัน Airbus A380
TG640 22.35 06.15 ทุกวัน Boeing 787
TG642 23.55 07.35 ทุกวัน Boeing 787
นาริตะ-กรุงเทพฯ TG641 10.45 06.15 ทุกวัน Boeing 787
TG643 11.45 15.45 ทุกวัน Boeing 787
TG677 17.30 22.30 ทุกวัน Airbus A380

 

       ตารางการบินจากรุงเทพฯ [BKK] – โตเกียวฮาเนดะ [HND]
ข้อมูลของสนามบินฮาเนดะ

เส้นทาง เที่ยวบิน ออก ถึง หมายเหตุ ประเภทเครื่องบิน
กรุงเทพฯ-ฮาเนดะ TG660 14.50 22.30 ทุกวัน Boeing 777-300
TG682 23.15 06.55 ทุกวัน Boeing 777-300
ฮาเนดะ-กรุงเทพฯ TG661 00.20 05.20 ทุกวัน Boeing 777-300
TG683 10.45 15.15 ทุกวัน Boeing 747-400

 

       ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – คันไซ โอซาก้า [KIX]
ข้อมูลของสนามบินคันไซ

เส้นทาง เที่ยวบิน ออก ถึง หมายเหตุ ประเภทเครื่องบิน
กรุงเทพฯ-คันไซ TG6934 00.40 07.50 ทุกวัน Boeing 767
TG672 11.00 18.10 ทุกวัน Airbus A330
TG622 23.15 06.25 ทุกวัน Airbus A380
คันไซ-กรุงเทพฯ TG673 00.30 05.00 ทุกวัน Airbus A330
TG623 11.00 15.45 ทุกวัน Airbus A380
TG6935 17.20 21.25 ทุกวัน Boeing 767

 

       ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – นาโกย่า [NGO]
ข้อมูลของสนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่า

เส้นทาง เที่ยวบิน ออก ถึง หมายเหตุ ประเภทเครื่องบิน
กรุงเทพฯ-นาโกย่า TG644 00.05 07.30 ทุกวัน Boeing 777-300
TG646 08.15 15.40 1.345.7 Boeing 777
นาโกย่า-กรุงเทพฯ TG645 11.00 15.40 ทุกวัน Boeing 777-300
TG647 16.55 21.40 1.345.7 Boeing 777

 

       ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – ฟุกุโอกะ [FUK]
ข้อมูลของสนามบินฟุกุโอกะ

เส้นทาง เที่ยวบิน ออก ถึง หมายเหตุ ประเภทเครื่องบิน
กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ TG648 01.00 08.00 ทุกวัน Boeing 787
ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ TG649 11.40 15.35 ทุกวัน Boeing 787

 

       ตารางการบินไป-กลับ กรุงเทพฯ [BKK] – ฮอกไกโด [CTS]
ข้อมูลของสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด

เส้นทาง เที่ยวบิน ออก ถึง หมายเหตุ ประเภทเครื่องบิน
กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด TG670 23.45 08.00 ทุกวัน Boeing 777-300
ฮอกไกโด-กรุงเทพฯ TG671 10.55 16.45 ทุกวัน Boeing 777-300

ตารางของสายการบินไทยที่บินเข้าออกญี่ปุ่น

 
 

15,655 total views, 4 views today

แสดงความคิดเห็น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อความตารางของสายการบินไทย ที่บินเข้าและออกประเทศญี่ปุ่น