งานประดับไฟที่โตเกียว Seasonal illuminations ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
   
งานประดับไฟที่โตเกียว Seasonal illuminations ทัวร์ญี่ปุ่น
Share Button
 
Seasonal illuminations

          

ฤดูกาลแห่งแสงไฟในช่วงเทศกาลคริสมาตนั้นเป็นที่โดดดังไปทั่วเมืองของประเทศญี่ปุ่น

การประดับแสงไฟเหล่านี้จะจัดแสดงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงช่วงเทศกาลคริสมาตหรือปีใหม่ และจะเก็บเอาไว้ใช้ในวันแห่งความรักอีกด้วย
 

เทศกาลแสดงแสงไฟของประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลงานประดับไฟของประเทศญี่ปุ่น

 
          Seasonal illuminations around Christmas have become a popular attraction in cities across Japan. Illuminations are typically displayed from around November to around Christmas or New Year, while a few are kept up until Valentine’s Day in February.
 

          Among Japan’s first and most spectacular light shows is Kobe’s Luminarie. Started after the disastrous earthquake in 1995, the Kobe Luminarie (December 4-15, 2014) is an Italian designed tunnel consisting of millions of lights.
 
          การจัดงานเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนั้นการแสดงแสงไฟของเมืองโกเบนั้นช่างเป็นที่สวยงาม งานเริ่มจัดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในปี 1995 งานประดับไฟที่เมืองโกเบนั้นจัดขึ้นเมื่อ 4-15 ธันวาคม 2014 ไฟนับล้านดวงนั้นถูกออกแบบโดยนักออกแบบชาวอิตาลี
 
          Below are some of Tokyo’s popular seasonal illumination spots:
(Photos are from previous years)
 
          และด้านล่างนี้จะเป็นจุดที่สามารถชมความสวยงามของเทศกาลประดับไฟยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่น
(ภาพความสวยงามจากปีที่แล้ว)

 

บรรดาดอกคอสมอสเรืองแสง

บรรดาดอกคอสมอสเรืองแสง

 


 
Shiodome (เมืองชิโอโดเมะ)
 
   ชื่องาน “Caretta Illumination”
November 13, 2014 to January 12, 2015 (except January 1-2)
เริ่มงาน 13 พฤศจิกายน 2014 ถึง 12 มกราคม 2015 (ปิดวันที่ 1-2 มกราคม)
From 17:00 to 23:00 (เริ่มเปิดไฟตั้งแต่ 17:00 – 23:00 น.)

 
          This year Caretta Shiodome hosts the “Canyon d’Azur” featuring a vast ocean of LED lights. Nearby Shiodome City Center puts on its own illuminations.
 
          ปีนี้งานแสงไฟ “Caretta” ของเมืองชิโอโดเมะนั้นจัดแสดงเป็นสถานที่หุบเขาดีอาซู โดยใช้ไฟLEDแสดงเนื้อเรื่องของทะเลอันกว้างใหญ่ ซึ่งจัดแสดงการประดับไฟอยู่ใกล้ ๆ กับตึกชิโอโดเมะ ซิตี้ เซ็นเตอร์
 

Canyou d'Azur

Canyon d’Azur

 


 
Shinjuku (เมืองชินจูกุ)
 
   Terrace City: เมืองแห่งระเบียง
November 12, 2014 to February 25, 2015
เริ่มงาน 12 พฤศจิกายน 2014 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2015
17:00 to 24:00

 
          Illumination displays are found spread around the Shinjuku Terrace City, but especially on the Shinjuku Southern Terrace, south of JR Shinjuku Station. Some illuminations will be held through Valentine’s Day.
 
          การแสดงไฟจะพบเห็นได้โดยทั่วรอบ ๆ เมืองชินจูกุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางใต้ของเมือง ทางใต้ของสถานีรถไฟชินจูกุ และไฟบางจุดนั้นจะถูกใช้งานจนถึงวันแห่งความรัก
 

Terrace City

Terrace City

 


 
Ginza (เมืองกินซ่า)
 
   Mikimoto Jumbo Tree: ต้นไม้ยักษ์มิกิโมโตะ
November 15, 2014 to December 25, 2014
เริ่มงาน 15 พฤศจิกายน 2014 ถึง 25 ธันวาคม 2014
11:00 to 22:00

 
          Christmas trees along Chuo Street and illuminations by many individual stores, including the “Mikimoto Jumbo Christmas Tree”, make the popular shopping and entertainment district even more colorful than it usually is.
 
          ต้นคริสมาสขนาดยักษ์ที่ถนนชูโอและไฟตามร้านขายของทั่วไป รวมทั้งต้นมิกิโมโตะยักษ์ จึงทำให้เป็นสถานที่ช็อปปิ้งยอดนิยม และแหล่งรวมความบันเทิงมากกว่าแสงสีที่มันเป็น
 

Mikimoto Jumbo tree

Mikimoto Jumbo Tree

 


 
Roppongi Hills (เมืองรปปงงิฮิล)
 
   November 4, 2014 to December 25, 2014
เริ่มงาน 4 พฤศจิกายน 2014 ถึง 25 ธันวาคม 2014
17:00 to 23:00 (until 24:00 at 66 Plaza)

 
          The theme for this year is “Artelligent Christmas”. Keyakizaka Street will have a Galaxy illumination Snow&Blue and Candle&Red, projecting two completely different atmospheres. 66 Plaza, the main plaza in front of the Mori Tower will also have an eight meter tall symbol tree with LED lights within and the West Walk area will display a huge chandelier made of glittering feathers.
 
          ในปีนี้มาในรูปแบบ “Artelligent Christmas” ถนนเคยากิซากะจะมีการประดับไฟดั่งอยู่ในอวกาศ หิมะสีฟ้า และเทียนไขสีแดง ซึ่งตัดกันอย่างลงตัว ตึก66พลาซ่า นั้นเป็นตึกหลักอยู่หน้าตึกโมริทาวเวอร์ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ไฟLEDขนาดความสูงถึง 8เมตร ภายในพื้นที่ West walk จะจัดแสดงโคมไฟระย้าขนาดใหญ่ที่ประกายแวววายอีกด้วย
 

Artelligent Christmas

Artelligent Christmas

 


 
Tokyo Midtown (เขตมิดทาวน์โตเกียว)
 
   November 13, 2014 to December 25, 2014
เริ่มงาน 13 พฤศจิกายน 2014 ถึง 25 ธันวาคม 2014
17:00 to 23:00

 
          Tokyo Midtown’s “Midtown Christmas” involves multiple illumination areas around the Midtown complex. The “Starlight Garden” is a particularly popular and attractive display located in the park behind the main tower.
 
          มิดทาวน์โตเกียว “มิดทาวน์เมืองคริสมาส” เกี่ยวเนื่องรวมไปถึงบริเวณจัดงานประดับไฟรอบศูนย์ความบันเทิงครบวงจรมิดทาวน์ ชุดการแสดง “The Starlight Garden” เป็นชุดการแสดงที่ได้รับความนิยมมาก ๆ และมีจุดดึงดูดอยู่ที่ตึกใหญ่หลังสวนสาธารณะ
 

Midtown Christmas

Midtown Christmas

 


 
Odaiba (เมืองโอไดบะ)
 
   Daiba Memorial Tree: ต้นไม้รำลึกไดบะ
November 13, 2014 to March 15 2015
เริ่มงาน 13 พฤศจิกายน 2014 ถึง 15 มีนาคม 2015
17:00 to 24:00 (until 29:00 on December 31)

 
          “Daiba Memorial Tree” is a large, decorated tree in Odaiba Kaihin Park in front the of Decks shopping center. Several other places on Odaiba, such as Venus fort and Diver City, also have illumination events
 
          ต้นไม้รำลึกไดบะนั้นมีความใหญ่โต ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะโอไดบะไคหิ่นด้านหน้าศูนย์จำหน่ายสินค้าเด็กซ์ และอีกหลาย ๆ ที่ในเมืองโอไดบะ เช่น ป้อมวีนัส และตึกไดเวอร์ซิตี้ ที่จัดเทศกาลแบบนี้ด้วย
 

Daiba Memerial Tree

Daiba Memorial Tree

 


 
Tokyo Dome City (โตเกียวโดม)
 
   November 6, 2014 to February 15, 2015
เริ่มงาน 6 พฤศจิกายน 2014 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2015
17:00 to 25:00

 
          Tokyo Dome City’s winter illumination features an impressive collection of light up displays and events that can be enjoyed around Tokyo Dome and the adjacent amusement park. One of the longest illuminations in the city, the event lasts for over one hundred days and ends after Valentine’s Day.
 
          ในหน้าหนาวของโตเกียวโดมนั้นจะจัดชุดการแสดงประดับแสงไฟที่น่าสนใจและยังจัดรอบ ๆ โตเกียวโดม และสวนสนุกอีกด้วย เป็นหนึ่งในสถานที่จัดที่ยาวที่สุดของเมือง และจัดงานถึง 100 วัน จนถึงวันแห่งความรักอีกด้วย
 

Tokyo Dome City Winter's Illumination

Tokyo Dome City Winter’s Illumination

 


 
Omotesando (ศูนย์การค้าโอโมเตะซันโด)
 
   December 1, 2014 to January 4, 2015
เริ่มงาน 1 ธันวาคม 2014 ถึง 4 มกราคม 2015
Sunset to 21:00

 
          The zelkova trees and shrubs lining Omotesando are decorated with five million LED light bulbs along most of the street’s length between Harajuku and Omotesando stations.
 
          ต้นเซลโควาและต้นไม้แบบพุ่ม ในศูนย์การค้าโอโมะเตะซันโดนั้นถูกประดับประดาไปด้วยไฟLEDกว่าห้าล้านดวง อยู่เรียงรายยาวไปตามทางระหว่างชินจูกุและสถานีโอโมเตะซันโด
 

Omotesando Winter's Illumination

Omotesando Winter’s Illumination

 


 
Akasaka Sacas (โรงแรมอากาซะกะ)
 
   Illumination: การประดับไฟ
November 7, 2014 to March 6, 2015
เริ่มเมือง 7 พฤศจิกายน 2014 ถึง 6 มีนาคม 2015
16:00 to 24:00
Skating Rink (paid): ลานสเก็ต (มีค่าใช้จ่าย)
November 14, 2014 to March 6, 2015
เริ่ม 14 พฤศจิกายน 2014 ถึง 6 มีนาคม 2015
12:00 to 21:00 (from 11:00 on weekends), 1200 yen (rental: 500 yen)

 
          The Akasaka Sacas complex features an illumination event called “White Sacas” whose highlight is an outdoor skating rink.
 
          ศูนย์ความบังเทิงครบวงจรอากาซะกะนั้นจัดการแสดงประดับไฟที่เรียกว่า “White Sacas” และจุดเด่นก็อยู่ที่ลานสเก็ตกลางแจ้งนั่นเอง
 

Akasaka Sacas

Skating Rink at Akasaka Sacas

 


 
Yebisu Garden Place (ย่านเอะบิซุ)
 
   November 8, 2014 to January 12, 2015
เริ่มงาน 8 พฤศจิกายน 2014 ถึง 12 มกราคม 2015
16:00 to 24:00

 
          Yebisu Garden Place features an illumination event called “Baccarat Eternal Lights” with a huge crystal chandelier, decorated trees and illuminated areas.
 
          “Yebisu Garden Place” นั้นจัดชุดการแสดงประดับแสงไฟที่เรียกว่า “Baccarat Eternal Light” โดยใช้โคมไฟคริสตัลขนาดใหญ่ ประดับประดาไปด้วยไฟตามต้นไม้ทั้งบริเวณ
 

Yebisu Garden Place

Yebisu Garden Place

  
 
 
 
 
 
 
http://www.japan-guide.com/e/e2303.html

7,766 total views, 1 views today

แสดงความคิดเห็น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

ข้อความงานประดับไฟที่โตเกียว Seasonal illuminations ทัวร์ญี่ปุ่น